Sheep radiosensitivity modification

«Radiation and Risk», 2014, vol. 23, No. 2, pp.45-58

Authors

Mirzoev E.B. – Leading Researcher, D.Sc., Biol., Russian Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, Obninsk. Contacts: Kievskoe Sh., 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russia, 249032. Tel.: +7 (48439) 9-69-39; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Kobyalko V.O. – Senior Researcher, C. Sc., Biol., Russian Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, Obninsk

Abstract

Acute exposure of sheep to γ-radiation at sublethal (2 Gy) and lethal (6 Gy) doses following nine-month prolonged irradiation of the animals with doses of 0,5 and 0,1 Gy, respectively, was found to result in no pronounced activation of free radical lipid peroxidation. Analysis of animals blood plasma showed decrease in the spontaneous chemiluminescence intensity, tendency towards an increase in the level of malonic dialdehyde and weak change in concentration of diene and triene conjugates (DC and TC), as well as α-tocopherol and retinol. On the contrary, a single acute exposure of the sheep to γ-radiation at 2 and 6 Gy caused increase in the rate of free radical lipid peroxidation in plasma. When animals developed a radiation-induced abnormalities, increased levels of spontaneous chemiluminescence intensity, concentration of malonic dialdehyde, DC, TC and α-tocopherol were registered with simultaneous reduction in the retinol level. A comparative analysis of obtained data on the rate of free radical lipid peroxidation in the blood plasma and survival of sheep showed that prolonged exposure at doses of 0,1 and 0,5 Gy modifies response of animals to subsequent acute γ-radiation exposure at sublethal and lethal doses.

Key words
Sheep, free radical lipid peroxidation, prolonged irradiation, γ-radiation, radiation-induced damage, low radiation doses, radiosensitivity.

References

1. Baraboi V.A., Oleinik S.A., Blium I.A., Khmelevskii Yu.V. Prooksidantno-antioksidantnyi gomeostaz u morskikh svinok posle fraktsionirovannogo rentgenovskogo oblucheniia v malykh dozakh i korrektsiia ego narushenii antioksidantnym kompleksom [Pro-oxidant and antioxidant homeostasis in guinea pigs following fractionated x-ray irradiation at low doses and the correction of disorders with an antioxidant complex]. Radiatsionnaia biologiia. Radioekologiia – Radiation Biology. Radioecology, 1993, vol. 34, no. 2, pp. 240-246.

2. Bodnarchuk I.A. Gipoteza o mekhanizme induktsii adaptivnogo otveta pri obluchenii kletok mlekopitaiushchikh v malykh dozakh [Hypothesis of the mechanism of adaptive response induction in mammalian cells by low-dose irradiation]. Radiatsionnaia biologiia. Radioekologiia – Radiation Biology. Radiatioecology, 2002, vol. 42, no. 1, pp. 36-43.

3. Gil'iano N.Ya., Bondarev G.N., Bikineeva E.G., Krasotskaya G.I., Noskin L.A. Vliianie ingibitorov pro-teinkinazy S i NO-sintazy na radiatsionno-indutsirovannyi tsitogeneticheskii adaptivnyi otvet v kletkakh kitaiskogo khomiachka v kul'ture [Effect of protein kinase C and NO-synthase inhibitors on the radiation-induced cytogenetic adaptive response in cultured Chinese hamster cells]. Radiatsionnaia biologiia. Radi-oekologiia – Radiation Biology. Radioecology, 2001, vol. 41, no. 6, pp. 659-663.

4. Goncharenko M.S., Latinova A.M. Metod otsenki perekisnogo okisleniia lipidov [Methods for measuring lipids peroxidation]. Laboratornoe delo – Laboratory Practice, 1985, no. 1, pp. 60-61.

5. Zhuravlev A.I., Asanov M.I. Chuvstvitel'nost' i rabochie kharakteristiki sovremennykh khemiliuminometrov [Sensitivity and working characteristics of modern chemiluminometers]. Biofizika – Biophysics, 1991, vol. 36, no. 3, pp. 489-497.

6. Zhuravlev A.I., Mial'dzin A.R., Baranov A.V. Metody registratsii svobodnoradikal'nogo okisleniia lipidov v syvorotke, plazme i membranakh kletok krovi: Metod. Ukaz [Methods for measuring free radical lipid oxidation in serum, plasma and blood cells membranes: Instructional guidelines]. Moscow, MVA, 1989, р. 12.

7. Lakin G.F. Biometriia: uchebnoe posobie dlia biol. spets. Vuzov: 4-izd., pererab. i dop [Biometrics: students training manual for biological specialities. 4th update edition]. Moscow, Vysshaia shkola, 1990. 352 p.

8. Leites S.M. Pravila iskhodnogo sostoianiia i ego znachenie v fiziologii i patologii Problemy reguliatsii ob-mena veshchestv v norme i patologii [Principles of "initial state" and its importance to physiology and pathology. Problems of regulation of metabolism in norm and pathology]. Moscow, Meditsina, 1977, pp. 5-23.

9. Mirzoev E.B., Kobialko V.O. Intensivnost' svobodnoradikal'nogo perekisnogo okisleniia lipidov, aktivnost' adenilattsiklazy i pronitsaemost' plazmaticheskoi membrany dlia ionov Ca2+ v kletkakh perifericheskoi krovi ovets, obluchennykh v malykh dozakh [Rate of free radical peroxidation of lipids, activity of adenylate cyclase and permeability of plasma membrane for Ca2+ ions in cells of peripheral blood of sheep exposed to low-level radiation]. Radiatsionnaia biologiia. Radioekologiia – Radiation Biology. Radioecology, 2009, vol. 49, no. 3, pp. 261-267.

10. Normy i ratsiony kormleniia sel'skokhoziaistvennykh zhivotnykh. Spravochnoe posobie: 3-e izdanie, pere-rabotannoe i dopolnennoe [Norms and feeding to farm animals. Reference book. 3rd update edition]. Mos-cow: Rossel'khozakademiia, 2003. 456 p.

11. Pelevina I.I., Aleshchenko A.V., Antoshchina M.M., Kudriashova O.V., Semenova L.P., Serebriany A.M. Reaktsiia populiatsii kletok na obluchenie v malykh dozakh [The reaction of cell population to low level of irradiation]. Radiatsionnaia biologiia. Radioekologiia – Radiation Biology. Radioecology, 2003, vol. 43, no. 2, pp. 161-166.

12. Pelevina I.I., Aleshchenko A.V., Antoshchina M.M., Riabchenko N.I., Semenova L.P., Serebriany A.M. Individual'naia variabel'nost' v proiavlenii adaptivnogo otveta kletok cheloveka na vozdeistvie ion-iziruiushchei radiatsii i podkhody k ee opredeleniiu [An individual variability of the adaptive response to irradiation in human cells. Approach to its determination]. Radiatsionnaia biologiia. Radioekologiia – Radiation Biology. Radioecology, 2007, vol. 47, no. 6, pp. 658-666.

13. Reva A.D., Zhivaliuk O.B., Luk'ianenko A.I., Egorova E.G., Dvoretskii A.I. Soderzhanie glutationa i ak-tivnost' glutation-S-transferazy v organakh i krovi krys posle khronicheskogo oblucheniia v malykh dozakh [The glutathione content and glutathione-S-transferase activity in the organs and blood of rats following chronic irradiation at low doses]. Radiatsionnaia biologiia. Radioekologiia – Radiation Biology. Radioecology, 1994, vol. 34, no. 6, pp. 769-773.

14. Riabchenko N.I., Ivannik B.P., Khorokhorina V.A., Dzikovskaya L.A., Sinkova R.V., Riabchenko V.I., Grosheva I.P., Degtyareva E.V. Vliianie predvaritel'nogo adaptiruiushchego oblucheniia na soderzhanie produktov perekisnogo okisleniia lipidov v syvorotke krovi i povrezhdenie DNK v timuse obluchennykh myshei [Effect of preliminary adaptive irradiation on the concentration of lipid peroxidation products in blood serum and degradation of DNA in thymus of irradiated mice]. Radiatsionnaia biologiia. Radioekologiia – Radiation Biology. Radioecology, 2000, vol. 40, no. 6, pp. 659-661.

15. Skurikhin V.N., Dvinskaia L.M. Opredelenie al'fa-tokoferola i retinola v plazme krovi s/kh zhivotnykh metodom mikrokolonochnoi vysokoeffektivnoi zhidkostnoi khromatografii [Measuring alpha-tocopherol and retinol in blood plasma of farm animals using microcolumn high performance liquid chromatography]. Sel'skokhoziaistvennaia biologiia – Agricultural Biology, 1989, no. 4, pp. 127-129.

16. Chernikova S.B., Gotlib V.Ya., Pelevina I.I. Vliianie malykh doz ioniziruiushchei radiatsii na chu-vstvitel'nost' k posleduiushchemu oblucheniiu [Effect of low-dose ionizing radiation on radiosensitivity to the next irradiation]. Radiatsionnaia biologiia. Radioekologiia – Radiation Biology. Radioecology, 1993, vol. 33, no. 1(4), pp. 537-541.

17. Feinendegen L.E. The role of adaptive responses following exposure to ionizing radiation. Hum. Exp. Toxicol., 1999, vol. 18, no. 7, pp. 561-585.

18. Ramana C.V., Boldogh I., Izumi T., Mitra S. Activation of apurinic/apyrimidinic endonuclease in human cells by reactive oxygen species and its correlation with their adaptive response to genotoxicity of free radicals. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1998, vol. 95, pp. 5061-5066.

19. Wolff S. The adaptive response in radiobiology: evolving insights and implications. Environ. Health. Per-spect., 1998, vol. 106, suppl. 1, pp. 277-283.

20. Yacoub A., Kelley M.R., Deutsch P.W. The DNA repair activity of human redox/repair protein APE/Ref-1 is inactivated by phosphorylation. Cancer Research, 1997, vol. 57, pp. 5457-5459.

Full-text article (in Russian)