A new approach to the treatment of local radiation injuries to the urinary bladder: ultrasound-guided intrapelvic blockade

«Radiation and Risk», 2019, vol. 28, No. 3, pp.107-118

DOI: 10.21870/0131-3878-2019-28-3-107-118

Authors

Zharikov A.A. – Researcher. Contacts: 4 Korolyov str, Obninsk, Kaluga region, 249036, Russia. Tel.: +79109136155;
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Pasov V.V. – Lead. Researcher, MD.
Parshin V.S. – Head Dep., MD, Prof. A. Tsyb MRRC.

A. Tsyb MRRC, Obninsk.

Abstract

The paper deals with the treatment of radiation-induced bladder changes, radiation-induced pelvic fibrosis, ultimately leading to the upper urinary tract injury. Conservative treatment of the disorders is not always beneficial. The developed treatment approach includes ultrasound-guided intrapelvic blockade with fibrinolytic agents containing superoxide dismutase administered under ultrasound guidance. The use of ultrasound imaging makes possible precise administration of the agents, as well as implementation of minimally invasive interventions using fibrinolytic agents. The developed approach enables improving management and treatment strategy for local radiation injuries to the urinary bladder.

Key words
radiation therapy, complications, local radiation injuries of the bladder, ureteral stenosis, urinary bladder, kidneys, hydronephrosis, ultrasound diagnostics, intrapelvic blockade, superoxide dismutase, rexod.

References

1. Goldobenko G.V., Kostylev V.A. Problemy radiatzionnoi onkologii [Problems of radiation oncology]. Moscow, MAKS Press, 2002. 126 p.

2. Granov A.M., Vinokurov V.L. Luchevaya terapiya v onkoginekologii I onkourologii [Radiation therapy in oncogynecology and oncourology]. St. Peterburg, FOLIANT, 2002. 342 p.

3. Terapevticheskaya radiologiya. Natzional’noe rukovodstvo [Therapeutic guidance. National leadership]. Eds.: A.D. Kaprin, Yu.S. Mardynskiy. Mosсow, GEOTAR-Media, 2018. 704 p.

4. Gulidov I.A., Mardynskiy Yu.S., Gumenetzkaya Yu.V., Karyakin O.B. Palliativnaya luchevaya terapiya u bol’nyh rakom mochevogo puzyrya [Palliative radiation therapy in patients with bladder cancer]. Palliativnaya meditzina i reabilitatziya – Palliative Care and Rrehabilitation, 2009, no. 3, pp. 54-57.

5. Karyakin O.B. Neoad’yuvantnaya I ad’yuvantnaya terapiya pri organosohranyauyshem lechenii raka mochevogo puzyrya [Neoadjuvant and adjuvant therapy for organ-preserving treatment of bladder cancer]. Mat. VI Rossiskoi ezhegodnoi onkologicheskoi konferentzii – Proc. 6th annual Russian Oncology Conference. Moscow, 2001, pp. 103-105.

6. Matveev B.P., Figurin K.M., Karyakin O.B. Rak mochevogo puzyrya [Bladder cancer]. Moscow, Verdana, 2001. 243 p.

7. Sycheva I.V. Lechenie luchevyh povrezhdeniy organov malogo taza posle luchevoi terapii predstatel’noi zhelezy [Treatment of radiation injuries of pelvic organs after radiation therapy of prostate cancer]. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Oncology, 2018, vol. 17, no. 3. pp. 64-71.

8. Bardychev M.S. Lechenie mestnyh luchevyh povrezhdeniy [Treatment of local radiation injuries]. Lechaschiy vrach – Attending Physician, 2003, no. 5. pp. 78-79.

9. Etstathiou J.A., Zietman A.L., Coen J.J., Shipley W.U. Bladder cancer. In: Clinical Radiation Oncology. 3rd ed. Eds.: L.L. Gunderson, J.E. Tepper. Philadelphia, Elsevier; Saunders, 2012, pp. 1099-1123.

10. Terehov O.V., Bardychev M.S., Pasov V.V. Printzypy lecheniya pozdnih luchevyh povrezhdeniy mochevyvodyashei sistemy [Principles of treatment of late radiation damage to the urinary system] Mat. IV ezhegodnaya Rossiiskaya onkologicheskaya konferentsiya – Proc. 4th annual Russian Oncology Conference. Мoscow, 2002, pp. 206-207.

11. Terehov O.V., Pasov V.V. Lechenie pozdnikh luchevykh povrezhdeniy mochevogo puzyrya [Treatment of late radiation damage to the bladder]. Effektivnaya farmakoterapiya. Urologiya i nefrologiya – Effective Pharmacotherapy. Urology and Nephrology, 2014, vol. 32, no 3. pp. 26-31.

12. Kiseleva M.V. Vnutritazovyi luchevoi fibroz: Aftoref. dis. … kand. med. nauk [Intrapelvical radiation fibrosis: Abstract. diss. cand. of medical sciences]. Obninsk, 1990. 22 p.

13. Sommariva M., Lazzeri M., Abrate A., Guazzoni G., Sandri S., Montorsi F. Intravescial hyaluronic acid and chondroitin sulphate improve symptoms and quality of life in patients with late radiation tissue cystitis: an investigative pilot study. Eur. J. Inflamm., 2014, vol. 12, no. 1, pp. 177-185.

14. Shao Y., Lu G.L., Shen Z.J. Comparison of intravesical hyaluronic acid instillation and hyperbaric oxygen in the treatment of radiation-induced hemorrhagic cystitis. BJU Int., 2012, vol. 109, no, 5. pp. 691-694.

15. Bardychev M.S., Belaya N.S., Gun'ko O.I., Kurpesheva A.K., Terehov O.V. Pozdnie luchevye povrezhdeniya posle kompleksnogo lecheniya raka sheiki I tela matki [Late radiation damage after an integrated treatment of cancer of the cervix and uterus]. Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentzii “Rol’ luchevoi terapii v ginekologicheskoi onkologii” – Proc. of the all-Russian scientific-practical conference “The role of radiation therapy in gynecologic Oncology”. Obninsk, 2002, p. 31.

16. Kaprin A.D., Pan’shin G.A., Titova V.A., Ivashin A.V., Shafir I.I. Vozmozhnosti organosohranyayushego lecheniya bol’nyh mysheno-invazivnym rakom mochevogo puzyrya [Possibilities of organ-preserving treat-ment of patients with muscle-invasive bladder cancer]. Mat. IV Rossiskoi ezhegodnoi onkologicheskoi konferentzii – Proc. 4th Russian Annual Cancer Conference. Moscow, 2000, pp. 96-99.

17. Zubareva M.V. Ul’trzvukovaya diagnostika luchevyh tsistitov [Ultrasound diagnostics of radiation cystitis]. Radiologiya- 2000 – Radiology-2000. Thesis. Мoscow, 2000, pp. 62-63.

18. Muhamedzhanov I.H. Kompleksnaya ul’trazvukovaya, tomograficheskaya I radionuklidnaya diagnostika pozdnih luchevyh povrezhdeniy i ih oslozhneniy: Aftoref. dis. d-ra med. nauk [Complex ultrasound, tomo-graphic and radionuclide diagnostics of late radiation injuries and their complications: Abstract. Diss. Dr. med. sci. Obninsk, 1992. 31 p.

19. Zharikov A.A., Terehov O.V., Pasov V.V. Sposob lecheniya luchevyh povrezhdeniy oranov malogo taza. Patent na izobretenie № 2647423. Rossiiskaya Federatziya [A method of treating radiation damage to the pelvic organs. The patent for the invention № 2647423. Russian Federation], 2018.

Full-text article (in Russian)