Efficiency of thermoradiation therapy in combined treatment of locally advanced laryngeal and hypopharyngeal cancers

«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 4, pp.74-86

Authors

Spivakova I.O.1 – Postgraduat Student. Tomsk Cancer Research Institute, Russia. Contacts: 12/1 Savinykh str., Tomsk, Russia, 634028. Tel.: +7 (3822) 41-80-62; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Choynzonov E.L.1,2 – Director, MD, Academician of RAS. Tomsk Cancer Research Institute, Siberian State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Tomsk, Russia.
Mukhamedov M.R.1,2 – Lead. Researcher, MD. Tomsk Cancer Research Institute, Siberian State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Tomsk, Russia.
Startseva Zh.A.1 – Head of Dep., MD. Tomsk Cancer Research Institute, Russia.
Vasilyev N.V.1 – Senior Researcher, C. Sc., Med. Tomsk Cancer Research Institute, Russia.
Gribova O.V.1 – Res. Assistant, C. Sc., Med. Tomsk Cancer Research Institute, Russia.

Abstract

The article presents results of combined treatment of locally advanced laryngeal and hypopharyn-eal cancers, stages III-IV (Т3N0-2M0). All patients (55) were divided into 2 groups. The patients of the group 1 (25 people) were given pre-operative thermoradiation therapy, the patients of the group 2 (30 people) were given pre-operative radiation therapy only. The follow-up period lasted 6-24 months. After pre-operative treatment partial tumor regression and growth stabilization were diagnosed in 21 (84%) and 4 (16%) patients of the group 1 respectively. In the group 2 partial tumor regression and growth stabilization were diagnosed in 18 (60%) and 12 (49%) patients respectively. Local and regional recurrences were developed in 1 patient (4%) of the group 1 in the first year of follow-up and in 11 patients of the group 2, among them 7 recurrences were diagnosed in the first year and 4 – in the second year of the follow-up. Two-year overall survival was 100% in the group 1 and 76.7±10.1% – in the group 2. Disease-free survival was 96.6±.5% and 63.3±13.9% respectively.

Key words
laryngeal cancer, hypopharyngeal cancer, neoadjuvant radiation therapy, thermoradiation therapy, organ-sparing operations, therapeutic pathomorphosis, treatment efficiency, survival, recurrences, combined treatment.

References

1. Choinzonov E.L., Balatskaya L.N., Muhamedov M.R. Rak gortani. Sovremennye aspekty lechenija i reabilitacii [Cancer of the larynx. Modern aspects of treatment and rehabilitation]. Tomsk, 2008. 276 p.

2. Choinzonov E.L., Pisareva L.F., Zhuikova L.D., Odintsova I.N., Tyukalov Ju.I. Rak gortani: onkologicheskaja pomoshh' bol'nym v gorodskoj i sel'skoj mestnosti Tomskoj oblasti [Laryngeal cancer: cancer care for urban and rural cancer patients of Tomsk region]. Rossijskaja otorinolaringologija – Russian Otorhinolaryngology, 2012, no. 6, pp. 147-153.

3. Kaprin A.D., Starinskiy V.V., Petrova G.V. Sostojanie onkologicheskoj pomoshhi naseleniju Rossii v 2014 godu [Status of oncology aid to the population of Russia in 2014]. Moscow, 2015. 236 p.

4. Podvjaznikov S.O., Choinzonov E.L., Kropotov M.A., Kozhanov L.G., Pustynskij I.N., Pis'mennyj V.I., Alieva S.B., Aketova T.A., Tabolinovskaja T.D. Diagnostika i lechenie raka gortanoglotki. Klinicheskie rekomendacii [Diagnosis and treatment of cancer of the hypopharynx. Clinical recommendations]. Sibirskij onkologicheskij zhurnal – Siberian Journal of Oncology, 2014, no. 6, pp. 71-75.

5. Mukhamedov M.R. Novye tehnologii v lechenii i reabilitacii bol'nyh rakom gortani. Diss. dokt. med. nauk [New technologies in treatment and rehabilitation of patients with the laryngeal cancer. Dr. med. sci. diss.]. Tomsk, 2005. 293 p.

6. Tkachev S.I., Matyakin E.G., Lyubaev V.L., Boykov V.P., Alieva S.B., Aliev B.M., Kondrat'eva A.P., Aketova T.A., Pirogova N.A., Loginova I.N. Sravnitel'naya otsenka pyatiletnikh rezul'tatov khirurgicheskogo, kombinirovannogo, luchevogo i khimimoluchevogo metodov lecheniya raka gortani stadii T3N0M0 [Comparative evaluation of five-year results of surgical, combined, radiation and chemoradiation treatment of laryngeal cancer stage T3N0M0]. Voprosy oncologii – Problems in Oncology, 2006, vol. 52, no. 4, pp. 404-407.

7. Chizhevskaya S.Yu., Choinzonov E.L. Sovremennye vozmozhnosti i perspektivy kombinirovannogo lechenija raka gortani I gortanoglotki [Modern approaches to combined modality treatment for laryngeal and laryngopharyngeal cancers]. Sibirskij onkologicheskij zhurnal – Siberian Journal of Oncology, 2007, no. 4, pp. 127-132.

8. Lefebvre J.L., Ang K.K. Larynx preservation clinical trial design: key issue and recommendations – a consensus panel summary. Head & Neck, 2009, vol. 31, no. 4, pp. 429-441.

9. Williamson J.S., Ingrams D., Jones H. Quality of life after treatment of laryngeal carcinoma: a single centre cross-sectional study. Ann. R. Coll. Surg. Engl., 2011, vol. 93, no. 8, pp. 591-595.

10. Rozhnov V.A., Andreev V.G., Gulidov I.A., Pankratov V.A., Baryshev V.V., Buyakova M.E., Vdovina S.N. Palliativnoe lechenie bol'nykh s neoperabel'nym retsidivnym rakom gortani [Palliative treatment of patients with inoperable recurrent laryngeal cancer]. Sibirskij onkologicheskij zhurnal – Siberian Journal of Oncology, 2008, no. 3, pp. 29-33.

11. Alferov V.S. Organosokhranyayushcheye lecheniye raka gortani [Organ preservation treatment of laryngeal cancer]. Маterialy V Rossiyskoy onkologicheskoy konferentsii [Materials of the 5th Russian Oncological Conference]. Moscow, 2000, pp. 80-81.

12. Cosetti M., Yu G.P., Schantz S.P. Five-year survival rates and time trends of laryngeal cancer in the US population. Arch Otolaryngol. Head Neck Surg., 2008, vol. 134, no. 4, pp. 370-379.

13. Spriano G., Antognoni P., Sanguineti G., Sormani M., Richetti A., Ameli F. Laryngeal long-term morbidity after supraglottic laryngectomy and postoperative radiation therapy. Am. J. Otolaryngol., 2000, vol. 21, no. 1, pp. 14-21.

14. Kurpeshev O.K., Berdov B.A. Resultati localnoi giperthermii v oncologii [Results of local hyperthermia in oncology]. Rossiski onkologicheski gurnal – Russian Onkological Journal, 1999, no. 2, pp. 48-52.

15. Kurpeshev O.K., Tsyb A.F., Mardynskiy Yu.S., Berdov B.A., Kurpesheva A.K. Localnaya gipertermiya v luchevoy terapii opukholey (eksperimentalno-klinicheskoye issledovaniye) [Local hyperthermia in radiation therapy of tumors]. Obninsk, 2007. 219 p.

16. Kurpeshev O.K., Mardynskiy Yu.S., Maximov S.A. Kombinirovannoye lecheniye bolnykh rakom polosti rta s ispolzovaniyem «uslovno-dinamicheskogo» rezhima fraktsionirovaniya luchevoy terapii i lokoregionarnoy gipertermii [Combination treatment of patients with oral cavity cancer using the «conditionally dynamic regime» of fractionated radiotherapy and loco-regional hyperthermia]. Sibirskoye meditsinskoye obozreniye – Siberian Medical Review, 2011, vol. 67, no.1, pp. 80-84.

17. Kurpeshev O.K., Pavlov V.V., Shklyaev S.S. Effektivnost localnoy gipertermii pri khimioterapevticheskom i/ili luchevom lechenii limfomy Hodgkina. [The efficacy of local hyperthermia in chemotherapeutic and/or radiation therapy for Hodgkin's lymphoma]. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Oncology, 2013, vol. 58, no. 4, pp. 28-30.

18. Zubarev A.L., Kurilchik А.А., Kurpeshev O.K., Starodubtsev A.L., Ivanov V.E. Localnaya gipertermiya v kombinirovannom lechenii mestno-rasprostranyonnykh sarkom myagkikh tkaney [Local hyperthermia in combination therapy for locally advanced sarcomas of soft tissues]. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Onology, 2015, no. 3, pp. 55-60.

19. Van der Zee J., Vujaskovic Z., Kondo M., Sugahara T. Part I. Clinical Hyperthermia. The Kadota Fund International Forum 2004 – Clinical group consensus. Int. J. Hypert., 2008, vol. 24, no. 2, pp. 111-122.

20. Pankratov V.A., Andreev V.G., Kurpeshev O.K., Gulidov I.A., Rozhnov V.A., Baryshev V.V., Buyakova M.E., Litovkina L.V. Primenenie termochimioluchevogo lechenia u bolnih s mestno-rasprostranennim rakom gortani i gortanoglotki [Use of termochemoradiotherapy in local-advanced cancer of larynx and hypopharynx. Rossiski onkologicheski gurnal – Russian Onkological Journal, 2006, no. 4, pp. 20-23.

21. Kurpeshev O.K., Andreev V.G., Pankratov V.A., Gulidov L.A., Orlova A.V. Konservativnoe termokhimio-luchevoe lechenie mestno-rasprostranennogo raka gortani [Conservative thermochemoradiation therapy of locally advanced laryngeal cancer]. Voprosy oncologii – Problems in Oncology, 2013, vol. 59, no. 5, pp. 571-574.

22. Kurpeshev O.K., Andreev V.G., Pankratov V.A., Gulidov L.A., Orlova A.V. Resultati kombibirovannogo lechenia mestnorasprostranennogo raka gortani s ispolzovaniem predoperacionnoi termohimioluchevoi therapii [Results of combain therapy of local-advanced laryngeal cancer with preoperative thermochemora-diotherapi]. Voprosy oncologii – Problems in Oncology, 2013. vol. 59, no. 6, pp. 7211-724.

23. Kouloulias V., Triantopolou S., Vrouvas J., Gennatas K., Ouzounoglou N., Kouvaris J., Karaiskos P., Aggelakis P., Antypas C., Zygogianni A., Papavasiliou K., Platoni K., Kelekis N. Combined chemoradio-therapy with local microwave hyperthermia for treatment of T3N0 laryngeal carcinoma: a retrospective study with long-term follow up. Acta Otorhinolaryngol Ital., 2014, vol. 34, no. 3, pp. 167-173.

24. Ando K., Suzuki Y., Kaminuma T. Hyperthermia-induced tumor-specific T-cell immunity and its role in the therapeutic efficacy of hyperthermia. Thermal Medicine, 2014, vol. 30, Suppl., pp. 144.

25. Kurpeshev O.K., Tsyb A.F., Mardynskiy Yu.S., Berdov B.A. Mechanizmi razvitia i puti preodolenia chimiorezistentnosti opucholei. Chast 3. Vozmozhnie puti preodolenia chimiorezistentnosti opucholei [Mechanisms of development and ways of overcoming chemoresistance tumors. Part 3. Possible ways of overcoming chemoresistance tumors]. Rossiski onkologicheski gurnal – Russian Onkological Journal, 2003, no. 2. pp. 50-53.

26. Kurpeshev O.K., Tsyb A.F., Mardynskiy Yu.S., Berdov B.A. Mechanizmi razvitia i puti preodolenia chimiorezistentnosti opucholei. Chast 4. Experimentalnie osnovi i practicheskie resultati primenenia obshei giperthermii v lechenii chimioresistennich opucholei [Mechanisms of development and ways of overcoming chemoresistance tumors. Part 4. Experimental basis and practical results of the application of common hyperthermia in the treatment of chemoresistant tumors]. Rossiski onkologicheski gurnal – Russian Onkological Journal, 2003, no. 3, pp. 50-53.

27. Eisenhauer E.A., Therasse P., Bogaerts J., Schwartz, L.H., Sargent, D., Ford, R. New response evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST guideline (v. 1.1). Eur. J. of Cancer, 2009, vol. 45, no. 1, pp. 228-247.

28. Kaplan E.L., Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. J. Amer. Stat. Ass., 1958, vol. 53, pp. 457-481.

29. Lavnikova G.A. Nekotorye zakonomernosti luchevogo patomorfoza opukholey cheloveka I ikh prakticheskoe ispol'zovanie [Some regularities of radiation pathomorphism human tumors and their practical use]. Vestnik AMN SSSSR – Bulletin of Academy of Medical Sciences SSSR, 1976, no. 6, pp. 13-19.

Full-text article (in Russian)