Problem of zoning territory in relation to radiation risk (Bryansk oblast)

«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 2, pp.31-76

Authors

Ivanov V.K. – Deputy Director, Chairman of RSCRP, Corresponding Member of RAS. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Meniailo A.N. – Senior Researcher, C. Sc., Biol.;
Drynova N.N. – Programmer. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia. Contacts: 4 Korolyov str., Obninsk, Kaluga region, Russia, 249036. Tel.: (484) 399-32-81; e-mail:
Kashcheev V.V. – Head of Lab., C. Sc., Biol. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Chekin S.Yu. – Head of Lab. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Vlasov O.K. – Head of Lab., D.Sc., Tech. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Gorski A.I. – Lead. Researcher, C. Sc., Tech. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Maksioutov M.A. – Head of Lab., C. Sc., Tech. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Tumanov K.A. – Head of Lab., C. Sc., Biol. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Kashcheeva P.V. – Senior Researcher, C. Sc., Biol. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Shchukina N.V. – Senior Researcher. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Korelo A.M. – Senior Researcher. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Kochergina E.V. – Head of Lab., C. Sc., Med.A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.
Zelenskaya N.S. – Researcher. A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia.

Abstract

The Basics of State Policy in the Field of Nuclear and Radiation Safety of the Russian Federation up to 2025 approved by the President of Russia stress the need for implementing the principle of “socially acceptable risk”. The article presents technology for solving this important problem for population of the Bryansk oblast residing on territories contaminated with radionuclides following the Chernobyl accident. Radiological risk was calculated with the use of new ICRP models (Publication 103). In estimating the risk accumulated radiation doses, medical and demographic data were taken into account. Relationship “age-current risk” and “age-ten year predicted risk” were analyzed. Excess absolute risk (EAR) of mortality and relevant attributable risk fraction (ARF) were used as risk measure. Risk was assessed for men and women in Bryansk oblast separately. Calculated estimates of radiation-related cancer risk among the exposed population were compared with radiation risk values published in the Russian Radiation Safety Standards (NRB-99/209). Results of the study are of top priority in making managerial decisions on minimizing health effects of the Chernobyl accident with an allowance for possible financial and economic restrictions.

Key words
Chernobyl accident, radioactive contamination, 137Cs deposition density, zoning territory, Bryansk oblast, radiation risk, attributable risk fraction, solid cancer, leukemia, ICRP model, excess absolute risk.

References

1. Dannye po radioaktivnomu zagryazneniyu territorii naselennykh punktov Rossiyskoy Federatsii 137Cs, 90Sr i 239+240Pu. Spravochnik [Data on radioactive contamination in the settlements of the Russian Federation 137Cs, 90Sr and 239+240Pu. Reference]. Obninsk, Russian Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring, RPA «Typhoon», 2000.

2. Vlasov O.K., Godko A.M., Shishkanov N.G., Shchukina N.V. Razrabotka GIS-tekhnologiy rekonstruktsii parametrov radiatsionnoy obstanovki v naselennykh punktakh zagryaznennykh oblastey RF dlya obespecheniya epidemiologicheskikh raschetov na osnove ofitsial'nykh dannykh [Development of GIS-technologies for reconstruction of characteristics of the radiation situation in populated points of the contaminated regions of the Russian Federation in order to support epidemiological calculations based on official data]. Radiatsiya i risk – Radiation and Risk, 2001, issue 12, pp. 24-41.

3. Atlas of radioactive contamination of European Russia, Belarus and Ukraine. Moscow, Federal Agency for Geodesy and Cartography of Russia, 1998. 143 p. (In Russian).

4. Otsenka doz oblucheniya naseleniya Rossiyskoy Federatsii vsledstvie avarii na Chernobyl'skoy AES: sbornik metodicheskikh dokumentov [Estimating radiation dose to the population of the Russian Federation as the result of the accident at the Chermobyl NPP: Collection of guidelines]. Ed.: Onishchenko G.G. Sankt-Peterburg, 2006, 180 p.

5. Bruk G.Ya., Balonov M.I., Golikov V.Yu., Bazyukin A.B., Romanovich I.K., Shutov B.N., Zvonova I.A, Zhestko T.V., Konstantinov Yu.O., Parkhomenko V.I., Kravtsova O.S., Kaduka M.V., Kaidanovsky G.N., Bratilova A.A., Travnikova I.G., Yakovlev V.A., Vlasov A.Yu., Vlasov O.K., Shchukina N.V., Perminova G.S., Lipatova O.V., Marchenko T.A. Average accumulated over the years 1986-2005 effective doses residents of settlements of the Bryansk, Kaluga, Orel and Tula regions of the Russian Federation, ascribed to the zones of radioactive contamination on the decision of the Government of the Russian Federa-tion N 1582 of 18 December 1997 «On approving the list of settlements located within the boundaries of the zones of radioactive contamination as a result of the Chernobyl disaster». Radiatsiya i risk – Radiation and Risk, 2007, vol. 16, no. 1, pp. 3-73. (In Russian).

6. Ivanov V.K., Tsyb A.F. Meditsinskie radiologicheskie posledstviya Chernobylya dlya naseleniya Rossii: otsenka radiatsionnykh riskov [Medical radiological effects of the Chernobyl catastrophe on the population of Russia: estimation of radiation risks]. Moscow, Meditsina, 2002. 392 p.

7. Vlasov O.K., Godko A.M., Shchukina N.V., Korobova T.M. Rekonstruktsiya dinamiki effektivnykh doz oblucheniya naseleniya, prozhivayushchego na zagryaznennoy v rezul'tate avarii na ChAES territorii, po ofitsial'nym dannym [Reconstruction of effective doses for the population living on the territory contaminated after the Chernobyl accident based on official data]. Radiatsiya i risk – Radiation and Risk, 2007, vol. 16, no. 2-4, pp. 92-108.

8. Vlasov O.K. Skhema rekonstruktsii dinamiki doz vnutrennego oblucheniya naseleniya na osnove konservativnykh dopushcheniy, prinyatykh v ofitsial'nykh metodikakh i pri raschetakh doz dlya katalogov [Method for reconstructing internal radiation doses for the population based on the conservative assump-tions adopted in official methodologies and dose calculations for catalogues]. Radiatsiya i risk – Radiation and Risk, 2007, vol. 16, no. 2-4, pp. 109-132.

9. Vlasov O.K., Shchukina N.V. Updating of currently used techniques for reconstruction of internal radiation doses to the thyroid and a whole body in residents of the Russian Federation inhabitants, exposed to radioactive fallout following the Chernobyl accident in 1986. Part 4. Updating technique for standardization of thyroid and a whole body internal radiation doses got by residents of settlements the Russian Federation contaminated with radionuclides in the first year after the Chernobyl accident. Radiatsiya i risk – Radiation and Risk, 2010, vol. 19, no. 3, pp. 71-93. (In Russian).

10. Radiation safety standards (RSS-99/2009). Sanitary-epidemiological rules and standards. Moscow, Federal Center of Hygiene and Epidemiology of Rospotrebnadzor, 2009. 100 p. (In Russian).

11. Approaches to attribution of detrimental health effects to occupational ionizing radiation exposure and their application in compensation programmes for cancer: A practical guide. Occupational Safety and Health Series, No. 73. Eds.: Niu S., Deboodt P., Zeeb H. Geneva, ILO, 2010. 100 p.

12. Konogorov A.P., Ivanov V.K., Chekin S.Yu., Khait S.E. A case-control analysis of leukemia in accident emergency workers of Chernobyl. J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol., 2000, vol. 19, no. 1-2, pp. 143-151.

13. Rogounovitch T.I., Saenko V.A., Ashizawa K., Sedliarou I.A., Namba H., Abrosimov A.Y., Lushnikov E.F., Roumiantsev P.O., Konova M.V., Petoukhova N.S., Tchebotareva I.V., Ivanov V.K., Chekin S.Y., Bogdanova T.I., Tronko M.D., Tsyb A.F., Thomas G.A., Yamashita S. TP53 codon 72 polymorphism in radiation-associated human papillary thyroid cancer. Oncology Reports, 2006, vol. 15, no. 4, pp. 949-956.

14. Kashcheev V.V., Chekin S.Yu., Maksioutov M.A., Tumanov K.A., Kochergina E.V., Kashcheeva P.V., Shchukina N.V., Ivanov V.K. Incidence and mortality of solid cancer among emergency workers of the Chernobyl accident: assessment of radiation risks for the follow-up period of 1992-2009. Radiat. Environ. Biophys., 2015, vol. 54, no. 1, pp. 13-23. DOI: 10.1007/s00411-014-0572-3.

15. Preston D.L., Ron E., Tokuoka S., Funamoto S., Nishi N., Soda M., Mabuchi K., Kodama K. Solid cancer incidence in atomic bomb survivors: 1958-1998. Radiat. Res., 2007, vol. 168, no. 1, pp. 1-64.

16. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Annals of the ICRP, 2007, vol. 37, no. 2-4. Elsevier, 2007. 332 p.

17. Preston D.L., Kusumi S., Tomonaga M., Izumi S., Ron E., Kuramoto A., Kamada N., Dohy H., Matsui T., Nonaka H., Thompson D.E., Soda M., Mabuchi K. Cancer incidence in atomic bomb survivors. Part III: Leukemia, lymphoma and multiple myeloma, 1950-1987. Radiat. Res., 1994, vol. 137 (Suppl.), pp. 68-97.

Full-text article (in Russian)