Features of radionuclides redistribution in water-soil system and in ecosystems associated with radioactively contaminated waterflows from tunnels at the “Degelen” site of the Semipalatinsk test site

«Radiation and Risk», 2013, vol. 22, No. 4, pp.74-79

Authors

Panitskiy A.V. – Head of Dep.,Institute of Radiation Safety and Ecology of National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan, Kurchatov. Contacts:
2 Krasnoarmeyskaya str., Kurchatov, Republic of Kazakhstan, 071100. Tel.: 8(72251)2-27-20; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Lukashenko S.N. – Director,Institute of Radiation Safety and Ecology of National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan, Kurchatov.

Abstract

The paper provides results of investigation of features of radionuclides redistribution in water-soil system and in ecosystems associated with radioactively contaminated waterflows from tunnels at the “Degelen” site of the Semipalatinsk test site. Calculated ratios of specific activity of 137Cs, 90Sr, 239+240Pu and 241Am in water and soil demonstrate disbalance in the system. Though the radionuclides present in the waterflows are permanently carried out to the surface terrestrial and aquatic ecosystems no extremely high concentration of the radionuclides in the environment is registered.

Key words
The Semipalatinsk test site (STS), radionuclides, cesium-137 (137Cs), strontium-90 (90Sr), plutonium-239+240 (239+240Pu), americium-241 (241Am).

References

1. Aktivnost' radionuklidov v ob"emnykh obraztsakh: Metodika vypolneniia izmerenii na gamma-spektrometre. MI 2143-91, Vved. 1998-06-02, Reg. No. 5.06.001.98. Moscow: NPO VNIIFTRI, 1991. 17 p.
2. GOST 17.4.3.01-83. Okhrana prirody. Pochvy. Obshchie trebovaniia k otboru prob. Vved. 1984-01-07 Sbornik. Okhrana prirody. Pochvy. Moscow: Izd-vo standartov, 1998. pp. 29-31.
3. GOST 17.4.4.02-84. Metody otbora i podgotovki prob dlia khimicheskogo, bakteriologicheskogo, gel'mintologicheskogo analiza. Vved.1986-01-01 Sbornik. Okhrana prirody. Pochvy. Moscow: Izd-vo standartov, 1998. pp. 48-54.
4. GOST 24481-80. Voda pit'evaia. Otbor prob. Utv. 1980-29-12. No. 6043. Moscow: Izd-vo standartov, 1993. 5 p.
5. GOST 27262-87. Korma rastitel'nogo proiskhozhdeniia. Metody otbora prob. Vved. 1988-01-07. Moscow: Izd-vo standartov, 1987. 9 p.
6. Metodika izmereniia gamma-fona territorii i pomeshchenii. Utv. Sanepidstantsiei RK, 1997. 25-08. 4 p.
7. Metodika opredeleniia pochvennogo radona s pomoshch'iu pribora «RAMON-01» i ego modifikatsii. Utv. Gl. gos. vrachom RK, 1998. 27-07. Almaty: SOLO LTD, 1998. 7 p.
8. Metodicheskie rekomendatsii po sanitarnomu kontroliu za soderzhaniem radioaktivnykh veshchestv v ob"ektakh vneshnei sredy. Vved. 1999. Reg. No. 5. 05.008.99.
9. STP 17.66-92. Plutonii-238, 239, 240. Radiokhimicheskaia metodika vydeleniia iz prob pochvy i prigotovleniia preparatov dlia al'fa-spektrometricheskikh izmerenii. Standart predpriiatiia. Kompleksnaia sistema upravleniia kachestvom razrabotok. Vved. 1993-01-02. Sankt-Peterburg: NPO «Radievyi institut im. V.G. Khlopina», 1993. 10 p.

Full-text article (in Russian)